Mobile : 08-1654-9828
08-0624-6645


เรือไฟเบอร์กลาส

ผลิตภัณฑ์เรือไฟเบอร์กลาสของเอส.เจ.ไฟเบอร์กลาส เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากเรือไม้ ผู้ผลิตเล็งเห็นว่าเรือไม้มีน้ำหนักมาก และไม่ทนต่อสภาวะอากาศ เมื่อนำไฟเบอร์กลาสซึ่งมีน้ำหนักเบา แข็งแรงและทนทานต่อทุกสภาพอากาศ จึงทำให้เรือไฟเบอร์เร็วกว่า ประหยัดน้ำมันกว่าและ ค่าซ่อมบำรุงต่ำกว่า สร้างได้ทุกขนาด รูปแบบหลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้า