Mobile : 08-1654-9828
08-0624-6645


ประวัติความเป็นมาของ SJ Fiberglass

 

หจก. เอส เจ ไฟเบอร์กลาสก่อตั้งปี 2528 ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเริ่มจากผลิตเรือประมงและได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆในภายหลัง ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่ SJ Fiberglass มุ่งมั่นในการพัฒนาในการผลิตภัณฑ์สินค้าจากไฟเบอร์กลาส อาทิ กระโจมดูปลา เรือขนาดต่างๆ ซองน้ำเเข็ง ถังน้ำและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตด้วยไฟเบอร์กลาส โดยช่างผู้ชำนาญงานฝีมือโดยเฉพาะไม่สามารถเลียนแบบได้.