Mobile : 08-1654-9828
08-0624-6645


เรือประมงท่าเรือภูเก็ต

บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากไต๋เรือต่างๆในการติดตั้งกระโจมดูปลามากกว่า 80% บนเรือของชาวประมงที่ภูเก็ตและที่ต่างๆมากมาย จากประสบการณ์กว่า 30 ปี